SERVEIS

Descobreix tot el podem oferir a les persones i les seves famílies

PROJECTES

Les nostres mans per a nous projectes i noves activitats

L'EQUIP

Les persones que hi formem part i organització

LA NOSTRA MISSIÓ

Millorar la qualitat de vida i l’autonomia personal de les persones amb discapacitat que requereixen suport per exercir la capacitat, així com realitzar les accions encaminades a assegurar la l’ajuda que necessiten, garantint tots els seus drets personals i patrimonials.

PERSONES ATESES

65 càrrecs jurídics atesos en diferents sistemes de protecció jurídica

Tuteles
46%

Curateles
25%

Assistències
6%

Mesures de suport
17%

Vetllem per les persones amb discapacitat, protegint, garantint i promovent els seus drets, fomentant el seu desenvolupament personal, la inclusió i la sensibilització social.

I QUÈ EN DIUEN ELLS?

"Som una petita família i ens donem suport"

Ester F.

"Les celebracions ens fan viure amb intensitat tots els moments"

Úrsula M.

"El contacte amb la natura em fa sentir viu"

Jordi P.